Coaching - Transparant

Coaching

Coaching en advies voor bedrijven en de medewerkers

Eruit halen wat er in zit
Communicatie binnen een bedrijf is belangrijk. Een goede communicatie zorgt voor betere bedrijfsresultaten en een prettige werksfeer. Open communicatie bevordert de veiligheid binnen teams. In de communicatie tussen medewerkers en leidinggevenden zijn vaak verborgen boodschappen verstopt.

Communicatie is veel meer dan taal. Hoe iemand iets zegt is net zo interessant als wát iemand zegt of uitstraalt. Hier begint de zelfkennis. Van communicatie is 5% taal en 95% non-verbaal en verborgen of onuitgesproken.

De communicatie verbetert als medewerkers en leidinggevenden elkaar beter begrijpen. De veiligheid vergroot. In een veilige werkomgeving met open communicatie is het makkelijker om te zijn wie je bent en te zeggen wat je denkt. Coaching helpt hierbij.

De coachvraag ontstaat omdat de balans onevenwichtig is tussen de gewenste uitkomst en de echte uitkomst. In een organisatie ontstaat een herhalend patroon waar mensen niet tevreden over zijn en wat opvalt.

Transparant besteedt in de coaching aandacht aan de volgende onderwerpen.

  • Advies en context
  • Visie en bewustzijn
  • Veranderprocessen en wetmatige ordeningen
  • Verhoging rendement
  • Organisatiecultuur
  • Professionele communicatie

Consultancy aan leidinggevenden is een eerste stap voor het ontwikkelen van een eigen visie op het optimaliseren van veranderprocessen. Een verhoging van een bewuste professionele communicatie voor de leidinggevende en de medewerkers zorgt voor een optimale werkomgeving, stressreductie en gezonde medewerkers. Het rendement in de organisatie stijgt en het ziekteverzuim daalt. Wat wilt u nog meer?

 

 

Footer