Leiderschap - Transparant

Leiderschap

Versterking persoonlijk leiderschap 2017

 Op zoek naar innerlijke autoriteit. Vergroot uw persoonlijke kracht en leiderschap.

 “een mens is zijn hele leven op zoek naar wie hij al is” [Rumi]

 Hoe zou het zijn als u ……

 • Duidelijker uw positie kent, zegt wat u vindt en voelt?
 • Bij dilemma’s keuze durft te maken en daarvoor gaat staan?
 • Vitaliteit ervaart en zo ook in het leven komt te staan?
 • Focus hebt, helder voor ogen heeft waar u heen wilt?
 • Oude patronen doorbreekt om een geheel eigen leven te leiden?
 • Meer rust en balans in uw werk en/of privé leven krijgt?
 • Meer bewuste keuzes maakt vanuit uw eigen kracht?

U heeft al de nodige bagage opgedaan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling in uw  carrière en levensweg. En u wilt nu een diepere slag maken naar uw eigen autonomie. Naar de beweging die ‘innerlijk klopt’.

Deze training gaat in op uw talenten, rollen en krachtbronnen, waarvan onze filosofie is dat deze bronnen reeds in u zijn.  Door anders naar u zelf te kijken leert u hoe u deze bronnen anders kunt inzetten.

“Het echte ontdekken is niet het vinden van nieuw land,

maar het oude land bekijken met nieuwe ogen” :

De zaken bekijken zoals je ze nog nooit hebt gezien.

Daarnaast zullen in deze ervaringsgerichte training oude belemmeringen, hinderlijke thema’s,  zichtbaar worden gemaakt, waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan om deze te doorbreken.

De manier van werken

 “Als u doet zoals u altijd deed, krijgt u wat u altijd kreeg”

Met het hoofd zijn we in staat om te kunnen begrijpen, te analyseren, causale verbanden te doorzien en daarmee voor problemen oplossingen te creëren.

Om een daadwerkelijke gedragsverandering bij u zelf teweeg te brengen is het onvoldoende om cognitieve concepten aan te reiken. Om de gedragsverandering in gang te zetten en uw ware autonomie aan te boren, dient een integratie van de volgende krachtbronnen in uw lichaam plaats te vinden:


familieopstelling 3Hoofd / mentaal

Overtuigingen kunnen u en de omgeving dienen en deze kunnen ook belemmerend werken. Een andere kijkwijze naar u zelf zorgt ervoor dat u ook een positiever zelfbeeld verkrijgt.

Lijf / fysiek

De fysieke signalen in ons lichaam zijn de prikkels die ons aanzetten tot bepaald automatisch gedrag. Persoonlijke kracht betekent deze te kunnen waarnemen om daarmee oude patronen te doorbreken.

Hart / emotioneel

Onze basis emoties (boos, blij, bang, bedroefd) kunnen ons helpen of juist belemmeren in onze kracht. Het toestaan van de eigen emoties en de kracht om deze in te zetten in de communicatie zijn belangrijke grondleggers voor de eigen vitaliteit.

Energetisch / systemisch

Door verbinding te gaan ervaren met uw verlangens, uw bronnen uit het verleden komt energie vrij om meer vanuit het hier en nu te gaan handelen.

Deze laatste twee krachtbronnen zijn de belangrijkste invalshoeken van deze training: uw belemmerende patronen kunnen zien vanuit uw oorspronkelijk nest (familiesysteem) waardoor de weg naar ware autonomie zich kan aan dienen. De eigen inbreng van belemmerende patronen en het onderzoek naar jouw familiepatronen, spelen een centrale rol in de training.

“Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen”

Het werken met krachtbronnen doen wij met behulp van:

 • energetisch – systemisch werken: familie- en organisatieopstellingen
 • meditatie oefeningen
 • bewegingsoefeningen
 • emotioneel lichaamswerk
 • imaginatie oefeningen

 Resultaat

 • U heeft een grotere regie en keuze over uw eigen leven
 • U bewustzijn neemt toe waardoor u andere nieuwe keuzes kunt maken
 • U vergroot uw zelfvertrouwen en autonomie
 • U vertoont meer daadkracht
 • Uw focus en vitaliteit neemt toe
 • Uw natuurlijk leiderschap vergroot

Competenties

U versterkt  met deze persoonlijke training de volgende competenties:

 • initiatief, pro-activiteit
 • inlevingsvermogen
 • onafhankelijkheid / overwicht
 • zelfsturing
 • zelfontwikkeling
 • stressbestendigheid

Voor wie?

 • U bent op zoek naar meer daadkracht, eigen autonomie, balans in uw leven
 • U heeft een hbo / academische achtergrond
 • U heeft eerdere ervaringen opgedaan in uw persoonlijke ontwikkeling, ingegeven door uw persoonlijke levenservaring en eerdere gedragstrainingen / cognitieve trainingen.
 • U bent bereid om uw eigen blokkerende patronen in groepsverband bloot te geven en zoekt de oplossing bij u zelf om deze te doorbreken

Opbouw en data

Bij een groepsgrootte van meer dan 8 deelnemers zal de training door 2 trainers worden  verzorgd. De training bestaat uit 3 losse trainingsdagen, met een doorlooptijd van ca 3 maanden, uitgevoerd in de omgeving van Utrecht. De werktijden zijn van 9.30 uur tot 17.30 uur. Voor aanvang van de opleiding is er een persoonlijk intake gesprek. Tijdens dit gesprek worden uw doelstellingen en de wederzijdse verwachtingen besproken. Na de trainingsdagen volgen nog 6 trainingsavonden verspreidt over een half jaar.

Uitvoeringsdata zijn: START   21-4-2017 . Andere data gaan in overleg.

Na de opleiding is er een persoonlijk outtake gesprek om terug te blikken op uw ontwikkelingsproces en vooruit te kijken naar uw wensen voor de toekomst.

Investeringen

Bij het volgen van deze opleiding gaan wij er van uit dat uw opleidingsvraag door uw werkgever wordt gesteund en daarmee ook gefinancierd.

De investering bedraagt  voor deze opleiding  €2.400,-  (excl btw).

 Indien u de opleiding zelf dient te bekostigen, neemt u dan met ons contact op over eventuele alternatieve mogelijkheden. Wij willen namelijk mensen met een kleinere beurs ook de mogelijkheid bieden te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

 Literatuur

Persoonlijke Leiderschap       –                                                          Piet Weisfelt en Wibe Veenbaas

Hoe raak ik je aan ?   (Hoofdstukken  1t/m 3)          –                      Piet Weisfelt en Wibe Veenbaas

Het Handboek Strategisch Coachen (Hoofdstukken  1 t/m 7)  –      Maarten Kouwenhoven

 

Factuur

Na de persoonlijke intake volgt de definitieve inschrijving en ontvangt u de factuur. De factuur dient voor aanvang van de training te worden voldaan.

Aanmelden

U kunt u voor deze training inschrijven door per mail te reageren. U krijgt van ons een bevestiging per mail toegestuurd en een uitnodiging tot het intake gesprek.

Mogelijkheid tot aanvullende individuele coaching

Indien u tijdens of na de training behoefte heeft aan individuele begeleiding dan kunt u met één van de trainers een afspraak maken tot individuele coaching. Het tarief dat wij hanteren is € 100,-  (excl btw) per gesprek van 1,25 uur. Een standaard coachingstraject bestaat uit 6 gesprekken. Maatwerk is hierbij ook mogelijk.

Contact gegevens

Chris Stegeman 06-13.09.24.28      

info@transparantnetwerk.nl                                              

 familieopstelling 1

Chris Stegeman van Transparant:   Opgeleid bij het instituut Phoenix als trainer en coach. Heeft daarmee ruime ervaringen met de psychologische stromingen: NLP, Transactionele Analyse, Systemisch Werken (familie- en organisatieopstellingen), Mindfulness en Voice Dialoque. In combinatie met zijn oorspronkelijke achtergrond als organisatie adviseur bezig met teamontwikkeling bij overheid en diverse bedrijven. Als GGZhulpverlener (psychodiagnostiek) opgeleid en 15 jaar in reguliere zorg gewerkt. Coacht bij overheid en bedrijven het management en teams: O.a. Ministeries, Ambassades, Gevangeniswezen, Ziekenhuizen en publieke functies. Verander en bewustzijn trajecten van teams en management zijn hierin de speerpunten. Tevens ook deskundig bij traumata op het werk (agressie naar o.a. overvallen/overlijden bij politie, ambulance personeel, brandweer en militairen).

Footer