Naamloos document Visie - Transparant

Visie

Betekenis van Transparant
Onze visie blijkt uit de betekenis van Transparant: “Iets waar je doorheen kunt kijken, iets zichtbaar maken”.

Doelstelling
Transparant streeft ernaar om mensen op een deskundige en concrete manier te helpen bij een breed scala van klachten en problemen op individueel niveau en in relaties (privé en professioneel).

Van Klacht naar Kracht
Een specialisme van Transparant is de klacht omzetten in kracht. Transparant maakt hindernissen inzichtelijk door een organisatie-opstelling of een familieopstelling. Er ontstaat door beweging en inzicht een nieuw perspectief van persoonlijk leiderschap en zelfsturing.

Werkwijzen
Transparant gebruikt als basis Systemisch Werken met familie opstellingen, Transactionele_analyse en NLP. Contexueel denken en diverse traumamodellen zijn aanvullende methodieken.

Systemisch Werken
Door op een systemische wijze achter de klachten en problemen te kijken, wordt vaak een dynamiek zichtbaar (een herhaling) waar mensen een klacht over hebben. Vaak gaat het om onbewuste processen. Het doel is om de gezondheid te activeren en mechanismen die dit belemmeren te onderkennen.

En de dag kwam
dat het risico
van stil in de knop blijven zitten
pijnlijker was
dan het risico
van tot bloei komen

Anaïs Nin

Systemisch werken gaat uit van wat mensen verbindt. Ieder mens is deel van vele systemen. Allereerst is daar de familie als systeem. Daarnaast hebben we vaak een werkkring en diverse sociale netwerken (vrienden, sport, kerk, enz.,) waar wij als mensen ons in begeven.

Naast de bewuste ervaringen zijn er ook onbewuste bewegingen die mensen motiveren. Deze onbewuste bewegingen hebben vaak hun oorsprong in ons eerste systeem: ons gezin van herkomst, ons ‘ouderlijk nest’. De oudste patronen en dynamieken zijn in het nest aangelegd en aangetroffen.
Vaak zijn mensen zich onbewust van het belang van deze patronen en de krachtenvelden die daar mee samenhangen. Op individueel niveau, maar ook in onze relaties hebben deze krachtvelden een grote invloed. Zelfs binnen organisaties, groepen en samenlevingen spelen deze systeemdynamieken een grote rol, veelal op een onderbewust niveau.

Wie zich het verleden niet kan herinneren,
is ertoe veroordeeld het te herhalen.
George Santayana

De verborgen belemmeringen zichtbaar maken geeft mensen vaak heel veel inzicht.

Systemisch werken werkt volgens natuurlijke wetmatigheden. Ordening is hier een heel belangrijk principe. Vanuit deze ordening wordt zichtbaar dat mensen een plek hebben in het systeem waar zij deel van uitmaken. Dit speelt zich af op een diep niveau. Invulling geven aan ‘de eigen plek’ geeft ruimte voor acceptatie en zingeving. Zo kan er verbinding ontstaan en komen processen binnen persoonlijke en onbewuste dynamieken tot beweging en ontstaat vaak ook heling en gezondheid.

Transactionele Analyse
Vanuit onze kindertijd/nest (het gezin van herkomst) ontwikkelen we afweermechanismen of (overleving)strategieën. Angst, boosheid en stressfactoren zijn hiervan vaak de basis.
Vaak gaat het om vermijding, verdringing en ontkenning van ervaringen en gevoelens op een onbewust niveau. Vanuit de Transactionele Analyse (TA) spreekt men dan van scriptmatig gedrag.

Een script is een vast patroon wat we telkens herhalen. In wezen gaat het om ‘ontmantelen’ van de afweermechanismen die ongezond zijn (destructief) en wij zo hebben aangetroffen in ons ouderlijk nest of onszelf aangeleerd. Vanuit ons nest treffen mensen bewegingen aan waar onbewust een reactie op volgt (een reflex).

Beweging van de ziel
Vanuit diverse benaderingen wordt vaak zichtbaar hoe mensen omgaan met wat zij aantreffen. Soms ervaren mensen dat er geen contact is tussen voelen en denken. De ziel kan soms deels uit het lichaam ‘weggaan’. Het oordeel (hoofd) probeert controle te houden, terwijl het lichaam niet meer ‘voelen kan’. Het hart is de toegangspoort hiervan:
Gerichtheid (focus), deelnemers zijn en verbinding kunnen aangaan, zijn kernbegrippen. Diverse stromingen geven hier hun visie op. Diverse lagen in ons geweten (bewustzijn) bepalen de ruimte die wij in ons zelf ervaren. Spiritualiteit en geloof zijn hier kernbegrippen.

‘Vaarwel’ zei de vos
‘Dit is mijn geheim.
Het is héél eenvoudig:
Je ziet alleen maar goed
met je hart.
Het wezenlijke is onzichtbaar
voor de ogen’.

De kleine prins, Antoine de Saint-Euxupéry

Rond individuele, vaak zeer complexe psychosomatische klachten, of bij een diffuus beeld, consulteren wij vaak collega’s over specifieke methoden.

Transparant werkt samen binnen een netwerk van hulpverleners. Deze persoonlijke netwerk-organisatie biedt ruimte, om vanuit diverse invalhoeken, een problematiek te benaderen en elkaar te consulteren.

Footer