Naamloos document Individuele Therapie - Transparant

Individuele Therapie

Individuele therapie
Vanuit onze kindertijd/nest (gezin van herkomst) ontwikkelen we afweermechanismen of (overleving) strategieën. Angst, boosheid en stressfactoren zijn vaak de gevolgen hiervan. Vaak gaat het hier om vermijding, verdringing en ontkenning van ervaringen en gevoelens op een onbewust niveau.

Vanuit de Transactionele Analyse (TA) spreekt men dan van scriptmatig gedrag. Achter onze maskers gaat een “waar” mens schuil. Het draait om onthullen en jezelf (h)erkennen.

Een script is een zich telkens herhalend patroon. In wezen gaat het om ‘ontmantelen’ van de afweer mechanismen die ongezond zijn (destructief). Deze afweermechanismen hebben we onszelf aangeleerd of overgenomen uit ons nest.

Vanuit ons nest treffen mensen bewegingen aan waar onbewust een reactie op volgt (reflex).
Vanuit de klacht komt de kracht centraal te staan. Transparant begeleidt je op deze weg.

“Wie zich het verleden niet kan herinneren, is ertoe veroordeeld het te herhalen.”

George Santayana

HULPVRAAG / THERAPIE MOTIEVEN
Je krijgt last van hinderlijke herhalende patronen. Je verliest de controle. Je kernkwaliteiten veranderen in valkuilen.

Je wilt graag beter inzicht in jezelf. Hierdoor ontstaat uitzicht op nieuwe keuzes. Hoe word je meester van je eigen patronen zonder dat de gedragspatronen jou beheersen?

Transparant heeft ervaring met de volgende thema’s:
• angst en dwangmatigheid gedrag
• onzekerheid (zelfvertrouwen)
• relatieproblemen
• opvoedingsvraagstukken en begeleiding jongvolwassenen
• chronische pijn (hoofdpijn, gewricht, onverklaarbare pijnen)
• verslaving
• vermoeidheid (burn-out, slaapproblemen)
• spanningsklachten
• huidklachten of zenuwklachten
• huiselijk geweld
• suïcide

Intake
In de intake analyseren we samen jouw script, genogram en tijdslijn om de context snel helder te krijgen. Daarna stellen we samen een behandelplan op met concrete afspraken.

Je krijgt snel inzicht in je hinderlijke herhalingen door de analyse van je script, genogram en psychologische tijdslijn. Je zet letterlijk een nieuwe stap. Inzicht geeft uitzicht door de hulpvraag in de context te bekijken en te ervaren.

Afspraak of meer informatie
Neem voor een afspraak of meer informatie contact op met Chris Stegeman.

Footer