Bedrijfscoaching

Al 15 jaar biedt Transparant bedrijfscoaching aan. Zowel aan individuele werknemers als aan teams binnen een organisatie. 

Iedere organisatie of bedrijf kent vaststaande dynamieken en structuren waar een organisatie z’n bestaansrecht aan ontleend.

Meestal werk je in een organisatie met een bepaalde reden. Je hebt een persoonlijk (vaak onbewust) commitment waarom je daar werkt. Je wil bijvoorbeeld recht doen, geld verdienen of zorg verlenen. De reden waarom je ergens werkt heeft op veel meer manieren met jezelf te maken, dan je zou denken.

Vaak spelen in bedrijven ook nog andere waarden mee en deze zijn doorgaans persoonlijk. Waardes zoals erkenning krijgen, gewaardeerd worden, eerlijkheid en arbeidsethos.

Wanneer geldstromen en digitaliserings gerelateerde processen leidend worden in een organisatie, dan worden de (oorspronkelijke) doelen en waarden vaak vergeten. Persoonlijke motieven waarom mensen bij een organisatie werken kunnen dan in de verdrukking komen, dit kan leiden tot ontwrichting en disbalans. 

Organisaties kunnen aan grote veranderingen onderhevig zijn. Dit kan op een goede manier verlopen wanneer de communicatie en de veiligheid voor werknemers niet in het gedrang komen. Bijvoorbeeld door persoonlijke motieven of opgelegde structuren van buitenaf.

Communicatie

Binnen elke vorm van communicatie zijn er vaak dubbele boodschappen. Als deze boodschappen teveel uit elkaar lopen ontstaan er misverstanden en frustratie. Onderhoudt plegen aan communicatie is van wezenlijk belang.

Mensen komen tot hun recht wanneer ze kunnen zeggen wat ze voelen en veiligheid ervaren. 

Verbindende communicatie is een geweldige manier om in de organisatie dit taalveld (van gevoelens en over veiligheid) een erkende plek te geven. Hierdoor professionaliseert en ontwikkelt een organisatie als geheel.

Verbindende communicatie

Zaken expliciet maken waar je normaal geen woorden aan geeft. Hier gaat het om zaken die in het bedrijf kernwaarden hebben en vaak als gewoon worden ervaren. Soms worden deze in drukte en hectiek vergeten. Veiligheid en erkenning zijn de belangrijkste kernwaardes voor werknemers. Juist bij veranderprocessen zijn deze kernwaardes van essentiële waarde om in ogenschouw te houden.

Vertel God je agenda, dan kan hij ook eens lachen
OUDE JOODSE WIJSHEID

Leiders als voorbeeld
Leiderschap moet je krijgen en niet nemen, dat is de natuurlijke weg. 

Leidinggevenden zijn de voortrekkers van de veranderingen in een organisatie als het gaat om communicatie op betrekkingsniveau. “Voorleven” en veiligheid/permissie vanuit het management is essentieel om nieuwe communicatie succesvol te implementeren. Hierdoor komt de organisatie in zijn kracht/potentie en verdwijnt de afscherming. Bedrijfscoaching van Transparant kan je hiermee helpen.

Het doel van een leiderschapstraject is dat je meer samenvalt met jezelf en dat het echt klopt met wat je zegt in je hele doen en laten en niet alleen in je denken. Hiervoor is het leren kennen van wie je bent in je leiderschapsstijl van essentiële waarde.

Coaching

De behoefte om verdieping te vinden in zaken waar je tegenaan loopt in je werk, hebben doorgaans te maken met het feit dat je kernkwaliteiten in een bepaalde disbalans komen te staan met je valkuil. Soms dienen patronen zich aan waar je in eerdere ervaringen moeite mee had en dan kan “één plus één vijf worden”. Dat wat je doet in je werk, beter laten passen met wie je bent, je eigen grenzen leren kennen en inzicht krijgen in deze “optelsom-ervaringen” die belemmerend werken. Transparant biedt coaching en consultatie aan op individueel niveau. Deze coaching kan lopen via het bedrijf waar je werkt.  

Bedrijfscoaching trainingen:

  • Professionele communicatie
  • Leiderschapsstijlen
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Veranderprocessen
  • Managementontwikkeling
  • Teamontwikkeling
  • Structuur en visie-ontwikkeling

Afspraak of meer informatie
Neem voor een afspraak of meer informatie contact op met Chris Stegeman.