Ik ben Chris Stegeman (1967). Getrouwd, 4 kinderen en woon in Werkhoven.

Hier heb ik ook een praktijk met veel groepswerk naast de individuele therapie en coaching.

Eind jaren ’80 ben ik bij de RIAGG Stad Utrecht gaan werken. Psychodiagnostiek bij Jeugd, Ouderen en later ben ik gaan werken bij de crisisdienst van de RIAGG. In de jaren ’90 ging ik naar Amsterdam naar de crisisdienst en later werkte ik bij de Triangel (klinische gezinsbehandeling).

Mijn achtergrond is Psychodiagnostisch werk en daarvoor deels de Hogere tropische Landbouwschool. Verder heb ik diverse vervolgopleidingen gevolgd naast NLP/TA en Systemisch werken, vooral gericht op trauma en gezinssystemen.

Na de GGZ periode ben ik 4 jaar bij Exodus gaan werken (projecten voor ex-gedetineerde en penitentiaire programma’s) en heb ik diverse projecten opgezet waaronder Exodus Utrecht. Hierna ben ik gaan werken met daklozen. Vanuit de GGD en Maatschappelijke Opvang. Dakloze individuen, maar vooral ook dakloze gezinnen in de regio Utrecht.

Vanuit deze ervaringen wilde ik starten met Stichting Mandaat voor begeleiding van deze multi-problem gezinnen. Toen deze Stichting nog niet aan het werk kon, besloot ik voor mijzelf te starten en begin 2008 ben ik gestart met mijn praktijk: Transparant.

Ook in mijn eigen praktijk probeer ik deze onderkant van de samenleving waar ik voorheen ook mee werkte een plek te geven. Het steunpunt voor huiselijk geweld stuurt bijvoorbeeld vaak cliënten door naar Transparant. Ik heb diverse doorlopende groepen voor agressie regulatie en traumata. Daarnaast ben ik regelmatig een deelnemer aan Roma-overleggen en bij wijkproblemen.

Mijn werkterrein behelst nu ook coaching en training in bedrijven en publieke sector. Het behandelen van brandweermensen, politie, buschauffeurs en machinisten hoort daar ook bij. Tien jaar ben ik zelf ook actieve brandweerdienst geweest en thans nog traumahulpverlener aldaar in de regio.

Naast de doelgroep probeer ik ook laagdrempelig te zijn voor familieopstellingen. Veertig keer per jaar is er een kosteloze inloopavond voor deze familieopstellingen. Naast de vraag-inbrengers zijn er altijd nog zo’n 10 andere deelnemers. Dit wisselt per avond.

De specifieke doorlopende groepen hebben mijn hart: 2 groepen met mannen met huiselijke geweld, een groep met verslaafde ex-militairen,  een groep met verslaafde specialisten en mannenwerk in het algemeen. Ook heb ik een meidengroep met dwangstoornissen en een jongensgroep die agressie en verslaving thema’s.

Al ruim 7 jaar ben ik lid en initiatiefnemer van een mannengroep voor trainers, therapeuten, clowns, leiders en publieke figuren.

Via mijn opleidingen bij Phoenix in Utrecht heb ik het NVPA leren kennen en ben ook lid geworden. Voor mij was het een ontdekking dat je vanuit je eigen praktijk veel meer kan uitdragen van ideeën dan in een vaste werkomgeving.

Voor mij is het NVPA waardevol vanwege de pluriformiteit. Sinds 2015 ben ik ik bestuurslid van het NVPA.  Ik werk met scriptmatig en herhalende patronen en de leg daar nadrukkelijk de verbinding tussen lichaam en geest.

Wil jij contact met Chris? Neem dan contact op!