Individuele therapie

Vanuit onze kindertijd ontwikkelen we afweermechanismen of (overleving) strategieën.  Angst, boosheid en stressfactoren zijn vaak de gevolgen hiervan. Vaak gaat het hier om vermijding, verdringing en ontkenning van ervaringen en gevoelens op een onbewust niveau. Dit zijn copingsstijlen die je toepast in je gedrag naar anderen. Vanuit deze copingsstijlen ontwikkel je vaste patronen over hoe men met problemen om gaat. Dit noemen ze in de Transactionele Analyse (TA) scriptmatig gedrag. 

Wanneer mensen een hulpvraag hebben (klachten of lijdensdruk ervaren) is er vaak sprake van hinderlijke herhalende patronen waar je last van hebt. Een script of een copinsstijl is dus een zichzelf herhalend patroon en bij een hulpvraag is dit een hinderlijk patroon. 

Vanuit de GGZ wordt een hulpvraag vaak benadert vanuit een trauma. Een trauma is vanuit de kern een afspitsing van iets dat moeilijk is of pijn doet. Dit willen we vermijden en ontkennen. In veel voorkomende gevallen is dit een splitsing tussen voelen en denken. 

Een copingsstijl gaat vaak over dat wat we niet willen voelen of zien (als het ware je blinde vlek) en het patroon gaat over het vermijden ervan. 

HULPVRAAG / THERAPIE MOTIEVEN

Je krijgt last van hinderlijke herhalende patronen. Je verliest de controle. Je kernkwaliteiten veranderen in valkuilen. Vaak verlies je structuur en overzicht in je leven en kun je ook lichamelijke klachten ervaren en stress in het omgaan met anderen. 

Het leven kan achterwaarts worden begrepen maar dient voorwaarts te worden geleefd

Søren Kierkegaard
(Deense theoloog, filosoof, dichter, maatschappijcriticus en religieus auteur die algemeen wordt beschouwd als de eerste existentialistische filosoof)

THERAPIEWENS

Je wilt graag beter inzicht in jezelf. Hierdoor ontstaat uitzicht op nieuwe keuzes. Hoe word je meester van je eigen patronen zonder dat de gedragspatronen jou beheersen? In de individuele therapie gaan we hiermee aan de slag.

Een therapiedoel is dat dingen meer met elkaar samenvallen , dat je in balans komt met jezelf (voelen en denken) en je functioneert vanuit je oorspronkelijke stuk / bron / kern. 

INTAKE
Transparant houdt een uitgebreide intake. Een anamnese. Centraal staat hier het genogram en de tijdslijn (alle life-events van een mensenleven op een tijdslijn). Samen met je coping stijl en je hulpvraag, geven deze intakegesprekken in bijna alle gevallen zicht op de context van de klachten. Deze analyse geeft erkenning en bevestiging aan de cliënt en inzicht in de patronen en de oorsprong en de herhaling ervan. 

Een intake gesprek duurt vaak twee gesprekken. 

THERAPIEVORMEN
Transparant gebruikt verschillende therapievormen, waaronder:

Groepen
Naast individuele therapie biedt Transparant ook een procesgroep en verschillende specialistische groepen met een thema. Wil je hier meer over weten? Lees meer….

Afspraak of meer informatie
Neem voor een afspraak of meer informatie contact op met Chris Stegeman.