Organisaties
Organisaties kunnen bij Transparant terecht voor coaching en training over professionele communicatie, leiderschapsstijl en professionele ontwikkeling van visie en zingeving.

Wie
Transparant Systemisch werken is opgezet door Chris Stegeman en aangesloten bij de NVPA (Nederlandse vereniging voor Psychologen en Agogen). Transparant werkt samen binnen een netwerk van hulpverleners. Vanuit Transparant kunt u ook doorverwezen worden als zorg vanuit een andere invalshoek passender is.

Particulieren
Particulieren kunnen bij Transparant terecht voor:
• individuele therapie,
• relatietherapie,
• groepstherapie,
• opvoedingsvragen
• begeleiding van jongvolwassenen.

Werkwijze
De basis van Transparant is Systemisch Werken, Transactionele Analyse en NLP.
Hulpvragen en klachten ontstaan doordat een persoon of organisatie zijn (gedrags)patroon herhaalt. Erkenning en zelfwaarde gaan verloren.
Een specialisme van Transparant is de klacht omzetten in kracht.


Bij Transparant maakt hindernissen inzichtelijk door grondige analyse en door een organisatie-opstelling of een familie-opstelling. Door nieuwe taalvelden ontstaat ook erkenning voor zaken die in de relatie essentieel zijn; zoals veiligheid, erkenning en respect.

Er vormt zich door beweging en inzicht een nieuw perspectief van persoonlijk leiderschap en zelfsturing. In organisaties verbeteren leiderschapsstijl en teamprestaties. Een medewerker blijft daardoor zelf aan het stuur.

Transparant begeleidt particulieren door relatietherapie, groepstherapie, individuele therapie en coaching. Chris Stegeman gebruikt familieopstellingen. Transparant is er voor individuen, relaties, groepen (familie/gezinnen) en organisaties.

Klachten
Transparant heeft de volgende specialismen:
• angst en dwangmatigheid gedrag
• onzekerheid (zelfvertrouwen)
• relatieproblemen
• opvoedingsvraagstukken en begeleiding jongvolwassenen
• chronische pijn (hoofdpijn, gewricht, onverklaarbare pijnen)
• verslaving
• vermoeidheid (burn-out, slaapproblemen)
• spanningsklachten
• huidklachten of zenuwklachten
• huiselijk geweld
• suïcide

De praktijk

Op de De Stalen Boog in Werkhoven heeft Transparant een mooie praktijkruimte kunnen realiseren. Benieuwd hoe de praktijkruimte eruit ziet? Bekijk dan de foto’s hieronder!

Niet tevreden?

De meeste cliënten zijn tevreden over hun therapeut, maar het kan voorkomen dat dat niet het geval is. U kunt dan het volgende doen:

  • Praat hierover met uw therapeut, Chris Stegeman. Dit kunt u zelf doen, of samen met een wettelijk vertegenwoordiger. U kunt uw vragen of bezwaren eventueel ook telefonisch of per e-mail voorleggen aan de therapeut.
    De therapeut kan meer informatie geven en/of de behandeling nogmaals uitleggen. Ook voor de therapeut is het belangrijk te weten dat er vragen zijn over de behandeling of dat er iets niet goed gegaan is.
  • Als u er samen niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging (NVPA). De beroepsvereniging bespreekt met u de ontstane situatie en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk. De beroepsvereniging respecteert uw privacy.
  • Wanneer u een klacht wilt indienen, kunt u het Klachten-informatieformulier invullen. Dit formulier is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt om de klachtenfunctionaris en/of de geschilleninstantie te informeren. In dit formulier kunt u uw gegevens invullen en de klacht omschrijven.
  • Nadat u het formulier op uw scherm (digitaal) ingevuld heeft kunt u het printen en in een gesloten enveloppe opsturen aan het secretariaat van het NVPA, Losplaats 14B, 5404 NJ Uden.U kunt het ook opslaan en per e-mail naar ons toesturen: klachten@nvpa.org
    NB: De datum van het formulier past zich automatisch aan als u het formulier print!
  • Alleen met uw toestemming sturen wij uw klacht vervolgens door naar de coördinator van de poule van onafhankelijke klachtenfunctionarissen. Dat zijn allen professionals met wie u uw klacht kunt bespreken en van wie u een advies krijgt wat te doen met uw klacht.

De Stalen Boog 24 – 3985 PM Werkhoven
06 – 130 92 428

Afspraak of meer informatie
Neem voor een afspraak of meer informatie contact op met Chris Stegeman.